Kursuka starter
28. November i Skien.

Ta et eller flere kurs.

Pris for alle 6 kursene kun 19 990,- pr. person.

20% lavere pris enn konkurrentene. 

*Begrenset antall plasser. 

Les mer om våre kurs

Kursuka starter
28. November i Skien.

Ta et eller flere kurs.

Pris pr. person for alle 6 kursene kun 19 990,- pr. person.

20% lavere pris enn konkurrentene. *Begrenset antall plasser. 

Les mer våre kurs →

shutterstock_397875136-1

Informasjon om kursuka

I samarbeid med Vigerust Net ønsker vi deg velkommen til en ny kurs hverdag, vi ønsker å tilby en nytenkende og fleksibel mulighet for deg å gjennomføre kurs på.

Først ut er vår nyskapende kursuke, hvor du får muligheten til å gjennomføre 6 kurs i løpet av 5 kursdager. Her blir det både teoretisk og praktisk opplæring, samt oppkjøring slik at du får en så bred og kunnskapsrik forståelse innenfor feltene. Vi tilbyr dokumentert og sertifisert opplæring, slik at du i løpet av denne uken sitter igjen med grundig og verdifull kunnskap.

Skulle du kun ønske å melde deg på enkelte kurs, så er dette også fullt mulig. Vi ønsker å tilby et så fleksibelt kursprogram som mulig slik at flest mulig har mulighet til å delta.

Vigerust Net har juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring i denne kursuka.

AdobeStock_142947341

Varmearbeider

1990,- pr person | Dokumentert kurs

Forsikringsselskapene stiller nå krav til gyldig sertifikat ved utførelse av varme arbeider kurs. Kravet står oppført i sikkerhetsforskriftene og gjelder både bedriftens faste ansatte og innleid arbeidskraft.
 
Myndighetene har satt krav til utførelse av varme arbeider. Disse er nedfelt iblant annet arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Lovene beskriver på en overordnet måte hvordan man skal forholde seg til risikofylt arbeid, og pålegger blant annet brannforebyggende tiltak og krav til internkontroll. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, oppvarming og sveise-, skjære-, lodde eller slipeutstyr på arbeidsplassen.
 
Etter et varme arbeider kurs skal deltakeren ha fått tilstrekkelig kunnskap for å kunne utføre varme arbeider på en forsvarlig måte. Kurset inneholder først en forelesnings del og avsluttes med en praktisk slokkeøvelse og oppsummerende teoretisk prøve. Varme arbeider kurs arrangeres primært i vårt kurssenter, men kan også hvis alle krav tilfredsstilles, gjennomføres hos kunde. Kontakt vårt kurssenter for nærmere avtale.
 
Kurset har en varighet på minst 7,5 timer som inkluderer teori, slokkeøvelser og en avsluttende eksamen.
AdobeStock_306851788

Fallsikring

1990,- pr person | Dokumentert kurs

Hovedhensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr. Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet de skal utføre.

Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass, både for deg selv, men også for dine kollegaer som er like viktig på en arbeidsplass. Hos oss lærer du at det skal være gøy å jobbe, men samtidig se situasjoner og risiko og reagere på riktig måte slik at du enkelt kan forhindre og forebygge en arbeidsulykke.

Kurset egner seg for deg som skal ta i bruk fallsikringsutstyr eller som arbeider i høyder over 2 meter.

AdobeStock_270804365-2

G11 Stroppekurs

3900,- pr. person Sertifisert kurs

Vigerust Net har juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring for G11 kurset. Stroppekurs og kompetanse på sikkerhet i like stor grad som du har kurs og kompetanse på den faglige delen av arbeidet.

Hovedhensikten med kurset er å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Vi ønsker å gi deg en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse.

 

G11 passer for kurset egner seg for den som skal arbeide med løfteredskap, utdanne seg til kranfører, rigger eller arbeide offshore. Alle som skal utføre tyngre løft med maskiner, kraner og andre redskaper vil ha stort utbytte av dette kurset.

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis G11. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

AdobeStock_142948563

G4 Traverskran kurs

8900,- pr. person Sertifisert kurs

Vigerust Net har juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring for G4 kurset. Hovedhensikten med vårt traverskran kurs er å gi deg som skal arbeide med traverskran kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kompetanse til å stoppe bruken hvis det er fare for liv og helse.

Når du er bevisst på risikoene og farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

For å ta kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap i forkant og

det er ikke tilfeldig at reglene er strenge.

Maskinene og redskapene er tunge arbeidsredskaper og det krever et visst kunnskapsnivå for å skape den sikkerheten enhver arbeidsplass fortjener.

For å ta traverskran kurset må du ha fullført G11 løfteredskap i forkant, bevis på dette må medbringes.Vigerust Net har juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring for G11 kurset.

Møt en av våre instruktører

Arne Vigerust fra Vigerust Net

Arne har over 35 års erfaring innenfor kursing og med det besitter en stor mengde kunnskap og erfaring innen feltene. Han har et høyt fokus på at innholdet i kursene skal være relevant, oppdatert og med de nyeste forskriftene, slik at du som kursdeltager får det beste og mest relevante opplæring i pensumet.

Med våre moderne kurslokaler i Skien sørger vi for at du som deltager får en ny og spennende kursdag.

Meld deg på før det er for sent, vi har kun et begrenset antall plasser for disse dagene.

* Lett lunsj inkludert i prisen

* Vi kan være behjelpelige med overnatting om ønskelig

Meld deg på

Kursuken 2022 - Booking

Påmelding

Meld deg på via kontaktskjemaet, send oss en mail eller ring oss.

Dato: Mandag – Fredag | 28. November til 02. Desember

Tid: Alle kursdagene starter 08.00 og varer til ca 16.00

Sted: Røraskogen 16, 3739 Skien

E-post: [email protected]

Telefon: 35 55 60 80

industri-kollektivet-logo

En del av Industri Kollektivet

I samarbeid med