Kursvirksomhet

  • Fagkurs: Flenskurs, Hydraulisk tiltrekking, trykkprøving, fallsikringskurs, stillasbygger, stillasbruker, liftkurs, seletøy, elektriske anlegg, kran/stroppe-anhuker 
  • Brannforebyggende: Varme arbeider kurs, Brannkurs, Brann & Entrevakter 
  • Arbeidstrening/Omskolering: Motivasjonskurs, Sveisekurs, Stillasbygger kurs,
  • Truckførerkurs

Konsulent tjenester

  • Prosjektledelse, planlegging, HMS, Brannsikring og kontroll i bygg 

Mekaniske tjenester

  • Mekanisk utstyrsmontasje-stålstrukturer/plattformer-sammenstilling av moduler
  • Rørsveising, stålstruktur, maskinering, plastbearbeiding/skjæring, plasmaskjæring, overhaling/rep. av utstyr, profilering 
  • Service på roterende maskineri, transportsystemer, ventiler, arbeidsledelse i revisjonsstanser, utstyr utleie, hydraulisk tiltrekking av flenser 

Personalutleie

  • Industrimekanikere, sveisere, rørleggere, plate, maskinering, trykkprøving 
  • Logistikk/produksjon: sjåfører, truckfører