Industri Kollektivet AS

Industri Kollektivet AS ønsker å plassere seg sentralt i markedssegmentet Industri. Hovedtyngden av kunder er i Prosessindustri, men Næringsmiddel Industri og Farmasøytisk Industri er også en del av kundeporteføljen. 

Helse, Miljø og Sikkerhet er vår høyeste prioritet.  Vi skal bidra til en opprettholdelse av høy standard i egne lokaler og ute hos kundene. Vi vil alltid strebe for å etterleve vår egen definerte 0 filosofi og de ekstra kritiske områdene innenfor Livreddenderegler. 

Industrien må jobbe kontinuerlig med forbedringer for å opprettholde en god konkurranse kraft. Industri Kollektivet vil den sammenheng ha et kontinuerlig fokus på kostnadseffektive og smarte løsninger. Vi ønsker å foreslå løsninger gjennom enkle arbeidsprosesser og bruk av moderne verktøy. 

Langsiktig partnerskap med felles målsettingen om å styrke og utvikle hverandre sammen er en viktig del av vår strategi.