Om Industri Kollektivet AS

Industri Kollektivet AS ønsker å plassere seg sentralt i markedssegmentet Industri. Hovedtyngden av
kunder er i Prosessindustri, men Næringsmiddel Industri og Farmasøytisk Industri er også en del av
kundeporteføljen.

Helse, Miljø og Sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi skal bidra til en opprettholdelse av høy standard
i egne lokaler og ute hos kundene. Vi vil alltid strebe for å etterleve vår egen definerte 0 filosofi og de
ekstra kritiske områdene innenfor Livreddenderegler.

Industrien må jobbe kontinuerlig med forbedringer for å opprettholde en god konkurranse kraft.
Industri Kollektivet vil i den sammenheng ha et kontinuerlig fokus på kostnadseffektive og smarte
løsninger. Vi ønsker å foreslå løsninger gjennom enkle arbeidsprosesser og bruk av moderne verktøy.

Langsiktig partnerskap med felles målsettingen om å styrke og utvikle hverandre sammen er en viktig
del av vår strategi.