2022 - Equinor Tjeldbergodden

Leveranse av prosjekt ledelse og mekanisk personell

Planlegging i førstansfase

Ledelse og utførende i gjennomføringsfase

Leveranse av verktøy containere og utstyr i gjennomføringsfase.

2022 – Bilfinger

Equinor Mongstad RS2022

Leveranse av mekanisk personell

Equinor Tjeldbergodden

Leveranse av roterende maskineri

2022 – TS Group

Leveranse av Prosjekt leder og Arbeidsleder til ventil prosjekt.

Overhaling av Auma ventiler til Ineos Noretyl

2022 – Addcon Nordic

Reperasjon av syrefaste tanker

2022- Inovyn Klor Vcm RS2022

Arbeidsledelse og mannskaper over 100 utførende totalt.

2021- Borregård fabrikker

Utskifting av klor celler i cellesal

Mekanisk leveranse

2021 – Yara Porsgrunn

Utskiftning av gangveier og plattformer

Borregård fabrikker – 2021
Borregård fabrikker – 2021

Utskifting av klor celler i cellesal

Mekanisk leveranse

Yara Porsgrunn – 2021
Yara Porsgrunn – 2021

Utskiftning av gangveier og plattformer

Borregård fabrikker – 2021
Borregård fabrikker – 2021

Utskifting av klor celler i cellesal

Mekanisk leveranse

Yara Porsgrunn – 2021
Yara Porsgrunn – 2021

Utskiftning av gangveier og plattformer

previous arrow
next arrow

2021- Bilfinger Porsgrunn

N2 stopp , Arbeidsledelse og mannskaper

2021- Kebony

Ombygning av dør til brenn ovn.

Mekanisk og sveise leveranser

2021- Inovyn PVC

Riving av gammelt pakkeri

Vannledning

Syrefast rør, bytte nytt tilførselsrør fra hovedvannledning til driftsbygg

2021 – Norspray

Etablering av gjennvinningsanlegg for blåsesand

Drift og vedlikehold

2021 – KFL follo banen

Produksjon av rørsupporter og installasjon

2020 – Inovyn

Drikkevannsledning

Syrefast rør 400m

Sjøvannspumpe

Kebony – 2021
Kebony – 2021

Ombygning av dør til brenn ovn.

Mekanisk og sveise leveranser

Inovyn PVC – 2021
Inovyn PVC – 2021

Riving av gammelt pakkeri

Vannledning

Syrefast rør, bytte nytt tilførselsrør fra hovedvannledning til driftsbygg

Norspray – 2021
Norspray – 2021

Etablering av gjennvinningsanlegg for blåsesand

Drift og vedlikehold

KFL Follo banen – 2021
KFL Follo banen – 2021

Produksjon av rørsupporter og installasjon

Inovyn – 2020
Inovyn – 2020

Klor Vcm - Drikkevannsledning
Syrefast rør - 400m

Sjøvannspumpe

Kebony – 2021
Kebony – 2021

Ombygning av dør til brenn ovn.

Mekanisk og sveise leveranser

Inovyn PVC – 2021
Inovyn PVC – 2021

Riving av gammelt pakkeri

Vannledning

Syrefast rør, bytte nytt tilførselsrør fra hovedvannledning til driftsbygg

Norspray – 2021
Norspray – 2021

Etablering av gjennvinningsanlegg for blåsesand

Drift og vedlikehold

KFL Follo banen – 2021
KFL Follo banen – 2021

Produksjon av rørsupporter og installasjon

Inovyn – 2020
Inovyn – 2020

Klor Vcm - Drikkevannsledning
Syrefast rør - 400m

Sjøvannspumpe

Kebony – 2021
Kebony – 2021

Ombygning av dør til brenn ovn.

Mekanisk og sveise leveranser

Inovyn PVC – 2021
Inovyn PVC – 2021

Riving av gammelt pakkeri

Vannledning

Syrefast rør, bytte nytt tilførselsrør fra hovedvannledning til driftsbygg

Norspray – 2021
Norspray – 2021

Etablering av gjennvinningsanlegg for blåsesand

Drift og vedlikehold

KFL Follo banen – 2021
KFL Follo banen – 2021

Produksjon av rørsupporter og installasjon

Inovyn – 2020
Inovyn – 2020

Klor Vcm - Drikkevannsledning
Syrefast rør - 400m

Sjøvannspumpe

Kebony – 2021
Kebony – 2021

Ombygning av dør til brenn ovn.

Mekanisk og sveise leveranser

Inovyn PVC – 2021
Inovyn PVC – 2021

Riving av gammelt pakkeri

Vannledning

Syrefast rør, bytte nytt tilførselsrør fra hovedvannledning til driftsbygg

Norspray – 2021
Norspray – 2021

Etablering av gjennvinningsanlegg for blåsesand

Drift og vedlikehold

KFL Follo banen – 2021
KFL Follo banen – 2021

Produksjon av rørsupporter og installasjon

Inovyn – 2020
Inovyn – 2020

Klor Vcm - Drikkevannsledning
Syrefast rør - 400m

Sjøvannspumpe

Norspray – 2021
Norspray – 2021
KFL Follo banen – 2021
KFL Follo banen – 2021

Produksjon av rørsupporter og installasjon

Inovyn – 2020
Inovyn – 2020

Klor Vcm - Drikkevannsledning
Syrefast rør - 400m

Sjøvannspumpe

previous arrow
next arrow