Slider

Industri Kollektivet
IKAS

Industrikollektivet AS er en mekanisk industriservice virksomhet med fokus på personalutleie, kursvirksomhet, mekanisk montasje, verkstedproduksjon og vedlikehold tjenester.  

Vår målsetting er å tilby god service, kapasitet og kvalitet med fokus på kompetanse, kostnadseffektive løsninger for kundene.  

Kursvirksomhet

 • Fagkurs: Flenskurs, Hydraulisk tiltrekking, trykkprøving, fallsikringskurs, stillasbygger, stillasbruker, liftkurs, seletøy, elektriske anlegg, kran/stroppe-anhuker 
 • Brannforebyggende: Varme arbeider kurs, Brannkurs, Brann & Entrevakter 
 • Arbeidstrening/Omskolering: Motivasjonskurs, Sveisekurs, Stillasbygger kurs,
 • Truckførerkurs

Mekaniske tjenester

 • Mekanisk utstyrsmontasje-stålstrukturer/plattformer-sammenstilling av moduler
 • Rørsveising, stålstruktur, maskinering, plastbearbeiding/skjæring, plasmaskjæring, overhaling/rep. av utstyr, profilering 
 • Service på roterende maskineri, transportsystemer, ventiler, arbeidsledelse i revisjonsstanser, utstyr utleie, hydraulisk tiltrekking av flenser 

Konsulent tjenester

 • Prosjektledelse, planlegging, HMS, Brannsikring og kontroll i bygg 
 • Stillasbygger kurs,
 • Truckførerkurs

Personalutleie

 • Industrimekanikere, sveisere, rørleggere, plate, maskinering, trykkprøving 
 • Logistikk/produksjon: sjåfører, truckfører  
 • arbeidsledelse i revisjonsstanser, utstyr utleie, hydraulisk tiltrekking av flenser 

Industrien 2020

Industri Kollektivet AS ønsker å plassere seg sentralt i markedssegmentet Industri. Hovedtyngden av kunder er i Prosessindustri, men Næringsmiddel Industri og Farmasøytisk Industri er også en del av kundeporteføljen. 

Helse, Miljø og Sikkerhet er vår høyeste prioritet.  Vi skal bidra til en opprettholdelse av høy standard i egne lokaler og ute hos kundene. Vi vil alltid strebe for å etterleve vår egen definerte 0 filosofi og de ekstra kritiske områdene innenfor Livreddenderegler. 

Industrien må jobbe kontinuerlig med forbedringer for å opprettholde en god konkurranse kraft. Industri Kollektivet vil den sammenheng ha et kontinuerlig fokus på kostnadseffektive og smarte løsninger. Vi ønsker å foreslå løsninger gjennom enkle arbeidsprosesser og bruk av moderne verktøy. 

Langsiktig partnerskap med felles målsettingen om å styrke og utvikle hverandre sammen er en viktig del av vår strategi. 

Referanser

Rafnes – Hydrogenkompressor – 2020

ESSO Slagen – Tankvedlikehold – 2019 – 2020

Hydro Holmestrand – Revisjonsstans – 2019

Norcem – Revisjonsstans – 2020

Equinor Mongstad – 2019

Equinor Mongstad – 2019

Preem Lysekil – Reaktor og Piping – 2019

Norcem – Revisjonsstans – 2019

Inovyn – Revisjonsstans – 2019

Aktuelt

Våre Partnere

Industri kollektivet AS inngår fortløpende samarbeid med leverandører som passer inn mot våre tjenesteområder.

I dag er følgende samarbeidspartnere etablert: 

Vink Norway AS Leverandør av plast konstruksjoner, gummiering og plastkomponenter 

FastLane Technologies AS: Kurs og leveranse av tjenester på hydraulisk tiltrekking av flenser og vår leverandør av utstyr og sveising.

Kontakt

Vi i IKAS svarer gjerne på dine spørsmål.