19. september 2022

Borregård fabrikker – 2021

Utskifting av klor celler i cellesal Mekanisk leveranse
19. september 2022

Yara Porsgrunn – 2021

Utskiftning av gangveier og plattformer
19. september 2022

Kebony – 2021

Ombygning av dør til brenn ovn. Mekanisk og sveise leveranser
19. september 2022

Inovyn PVC – 2021

Riving av gammelt pakkeri Vannledning Syrefast rør, bytte nytt tilførselsrør fra hovedvannledning til driftsbygg
31. august 2022

Norspray – 2021

Etablering av gjennvinningsanlegg for blåsesand - Drift og vedlikehold
31. august 2022

KFL Follo banen – 2021

Produksjon av rørsupporter og installasjon
30. august 2022

Inovyn – 2020

Klor Vcm - Drikkevannsledning Syrefast rør - 400m