Fallsikringskurs

Industri Kollektivet er opptatt av å skape en god læringsatmosfære, der deltakerne føler seg ivaretatt og trygge. De har moderne og velutstyrte opplæringsfasiliteter, og tilbyr både teoretisk og praktisk opplæring.

Arbeid i høyden kan være en risikabel oppgave, og det er viktig å ha god opplæring og kunnskap for å kunne utføre jobben på en trygg og sikker måte. Derfor er arbeid i høyden kurs en viktig del av opplæringen for alle som arbeider i høyden.

shutterstock_397875136-1

Hvem passer til kurset?

Et fallsikringskurs er en viktig opplæring for alle som jobber i høyden eller i områder med potensiell fallfare. Kurset passer for personer som arbeider på tak, stillaser, master eller andre høye strukturer, samt personer som arbeider i bratte terreng, tunneler eller andre steder hvor det kan være en risiko for fall.

Arbeid i høyden kurs er utviklet for å gi deltakerne den kunnskapen og ferdighetene som er nødvendig for å kunne jobbe trygt og sikkert i høyden. Kurset omfatter både teoretisk og praktisk opplæring, og inkluderer blant annet opplæring i bruk av ulike typer utstyr og teknikker for å sikre seg og arbeidsområdet.

På kurset lærer man også om ulike risikofaktorer og hvordan man kan forebygge ulykker. Deltakerne vil også lære om lover og forskrifter som regulerer arbeid i høyden og hvilke krav som stilles til utstyret som brukes.

Arbeid i høyden kurs kan redusere risikoen for ulykker og skader betydelig, og er derfor en investering i både sikkerhet og produktivitet.